Kopernik w Minecrafcie!

Tak uczniowie w 2020 roku

 zorganizowali dni otwarte.